İpek Böceği Nasıl Gelişir ?

        İpek Böceğinin Gelişim Evreleri Pulkanatlılar takımından bir gece kelebeği.Yumurtadan yeni çıktığında bedeni sık tüylerle kaplıdır. Büyüdükçe rengi açılır. Alt dudak uzayarak hortum biçimini alır.Evcil ipekböceğinin Anayurdu Çin'dir. 6-11 hafta yaşar ve 1500 m uzunluğa varabilen ipek telinden oluşan kozasını örer.Bu kozalardan ipek elde edilir. Kozasını tammlayan ipekböceği 18-20 gün koza içinde kalarak başkalaşım geçirir. Kelebek haline geldiğinde kozayı delerek dışarı çıkar ( Bomboyx mori).  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !